11:11

11:11 Press

je americký nezávislý literární nakladatel se sídlem v Minneapolis ve státě Minnesota. Od svého založení v roce 2018 vydává 11:11 inovativní literaturu napříč formami a podobami. Věříme ve svobodu uměleckého projevu, v realizaci kreativního potenciálu a v transcendentální moc příběhů. Jakožto nakladatel sdílíme umělcovu vizi spolu se světem. Když žije autor v souladu se svým pravým já, tak jeho umění nabádá ostatní dělat to samé. Tvůrčí práci berem tak vážně proto, že umění a literatura mají schopnost měnit životy. Naše filozofie je jednoduchá. Coby nakladatel jsme neviditelnou rukou trhu a psané slovo je pak neviditelnou školou. Vy, umělci, jste učiteli své pravdy. Tímto způsobem spoléháme na sebe navzájem, abychom šířili kulturu zvídavosti a tvořivosti s těmi, kteří jsou připraveni podniknout skok víry.

see also: Andrew J. Wilt
adO/Aptive

doaptive: Daniel Hüttler & Janina Weißengruber with music by /eni.

Skupina adO/Aptive podporuje kritické myšlení a potenciál k jednání, komunikaci a jinakosti tím, že přizpůsbuje své techniky různým adaptačním procesům. adO/Aptive se věnuje celé řadě projektů, včetně řad čtení, uměleckých výstav, konferencí, akademických prezentací atd. Pro Pražský mikrofestival připravila experimentální archeologické video, které zkoumá pozůstatky obří nalezené na pobřeží po "Velkém_Tání".

Daniel Hüttler je umělec, badatel a drifter.

„/eni“ je jméno, pod kterým působí vídeňská multimediální umělkyně Maximiliane Leni Arman, jejíž hudba se vyvíjí z tvorby atmosférických soundscapů pro video práci nezávislého druhu.

This Author / Performer’s Events

Interactive Reading

Click the video images to start the video.

Aleš Čermák

Aleš Čermák

Aleš Čermák (*1984) je absolvent Akademie výtvarných umění v Praze
(Ateliér intermediální tvorby II/škola Jiřího Příhody). Strávil
semestrální stáž na Cooper Union School of Art v New Yorku. Je
zakladatelem nakladatelství Ausdruck Books. Pro jeho tvorbu je klíčová
práce s textem a obrazem v nejširším slova smyslu, jako s angažovaným
protipólem žité skutečnosti. Autor vytváří publikace, výstavní a
dramatické situace, které se zabývají globalizovanými sociopolitickými
podmínkami a jejich vztahem k hybné síle jednotlivce nebo komunity.
Své dílo představil v českém i mezinárodním kontextu, například v
rámci Bienále fotografie a vizuálního umění Liege, nebo v Muzeu
současného umění Taipei. Na divadelních projektech spolupracoval s
pražskou MeetFactory, Studiem Alta a Experimentálním prostorem NoD.
Web: https://alescermak.blogspot.com/?m=1
Twitter: @ausdruck_books

This Author / Performer’s Events

Interactive Reading

Click the video images to start the video.

Aljaž Koprivnikar

Aljaž Koprivnikar, básník, kritik, redaktor a producent. Pravidelně spolupracuje s různými slovinskými a mezinárodními literárními organizacemi. Jeho básnický debut, Ανατομία, vyšel roku 2019 u řeckého vydavatelství Vakxikon a týž rok vyšla sbírka Anatomja ve slovinštině u Centra pro slovinskou literaturu. Jinak byly jeho básně vydány v různých časopisech a antologiích v angličtině, češtině, řečtině, chorvatštině, němčině, makedonštině, portugalštině, srbštině a španělštině. V současnosti pobývá mezi několika městy: Lublaní,Berlínem, Prahou a Lisabonem. Ve všech je literárně činný jako autor a
organizátor. V současnosti pracuje na druhé sbírce básní, která opět vyjde v Řecku.

This Author / Performer’s Events

Interactive Reading

Click the video images to start the video.

Andrew J. Wilt

Andrew J. Wilt

se profesionálně věnuje psaní již deset let. Jako student byl zakladatelem a šéfredaktorem alternativních novin. Od té doby pracoval ve vzdělávání, korporátním světě a jako spisovatel a redaktor, a v neposlední řadě vedl dílny tvůrčího psaní. Andrew je autorem knihy Age of Agility: The New Tools for Career Success, která se momentálně používá jako učebnice na univerzitách, v neziskových organizacích a společnostech Fortune 500. Nakladatelství 11:11 Press kombinuje Andrewovu vášeň i smysl: psaní, byznys, poskytování příležitostí opomíjeným umělcům a podpora angažovanosti v umění.

see also: 11:11 Press

This Author / Performer’s Events

Interactive Reading

Click the video images to start the video.

Artis Ostups

Artis Ostups

Je autorem básnických sbírek Soudruh sníh (Biedrs Sniegs), Fotografie a nůžky (Fotografija un škeres), a Gesta (Žesti). Krom poezie také píše literární kritiku. Je badatelem na Institutu literatury, folklóru a umění, a také doktorandem na oboru Literatury a kulturního výzkumu na univerzitě v Tartu. Vedle toho je Ostups zakladatelem a šéfredaktorem online magazínu Punctum. Jeho dílo bylo přeloženo do angličtiny, němčiny, francouzštiny a dalších jazyků.

This Author / Performer’s Events

Friday 30 October 2020

Interactive Reading

Click the video images to start the video.

Click the first slide to start the slideshow.

Autopoetik

Autopoetik je projekt Martina Lauera zabývající se tvorbou artificiálních či utopických zvukových krajin, které postupně nabývají obrysů ve víru improvizačních reakcí na předem nahrané zvuky, terénní nahrávky a ostatní zvukové podklady. V tomto procesu konkrétní zvuky vystupují z pozadí a zaujímají roli aktivních spolutvůrců právě se formující zvukové krajiny, přičemž jejich textury splývají či kolidují s dynamikou a energií, která prýští z náhodně stvořených spojů mezi zvukovými projevy přírody, člověka a jeho výtvorů. Autopoetik vystupuje často s VJkou Eli Anders a jeho druhé album EZY6266 inspirované zvuky proudových motorů letadel a letecké dopravy vyšlo v roce 2019 na značce Meteorismo.

This Author / Performer’s Events

Friday 30 October 2020

Interactive Reading

Click the video images to start the video.

David Vichnar

David Vichnar

David Vichnar (*1983) vyučuje na Ústavu anglofonních literatur a kultur na FF UK v Praze. Kromě akademie působí jako redaktor, vydavatel a překladatel.
Knižně vydal např. Joyce Against Theory (2010) a Subtexts: Essays on Fiction (2015), jako editor působil u knih Thresholds (2011), Praharfeast: James Joyce in Prague (2012) a Terrain: Essays on the New Poetics (2014). Jako překladatel se věnuje současné české poezii (Olga Stehlíková, Josef Straka, Olga Slowik, Adam Borzič) a pražské anglofonní scéně (Louis Armand, Ken Nash, Thor Garcia). Knižně vydal anglický překlad H Philippa Sollerse (z francouzštiny,
2015), dadaistického románu Vteřina skrz mozek pražského autora Melchiora Vischera (z němčiny, 2015) jakož i český překlad románu Louise Armanda Snídaně o půlnoci (z angličtiny, 2013). Působil jako spoluredaktor časopisu VLAK (2010-15), od 2009 vede Pražský mikrofestival a také působí jako šéfredaktor u nakladatelství Litteraria Pragensia Books a Equus Press. Jeho články o současné experimentální literatuře, jakož i překlady současné poezie a prózy—české, německé, francouzské a anglofonní—vyšly v mnoha literárních časopisech a revuích.

 

This Author / Performer’s Events

Interactive Reading

Click the video images to start the video.

Dragana Mokan

Dragana Mokan

žije a pracuje v srbském Bělehradě. Je autorkou básnické sbírky How My Time Has Gone By (2003) a sbírky pobídek Play Them Some Soft Music (2019). Vyhrála mnoho literárních ocenění a byla finalistkou v básnických a povídkových soutěžích Alma (v Bělehradě) a Giuseppe Gioachino Belli (v Římě). Její básně a povídky vyšly v mnoha časopisech a internetových portálech na Balkáně a napříč Evropou.

This Author / Performer’s Events

Friday 30 October 2020

Interactive Reading

Click the video images to start the video.

Click the first slide to start the slideshow.

Dustin Breitling

Je jedním ze zakládajících členů Diffractions Collective. Byl kurátorem instalace Thanatropic regressions (2014), která se věnovala dopadům akceleracionismu a chápala je skrze geo-filozofii. Byl spolu-organizátorem Frontiers of Solitude (2016), konference Reinventing Horizons (2016), a Wyrdpatchworkshop I-IV (2018-2019). Je spolueditorem sbírek Reinventign Horizons (display, 2016), Allegorithms (Litteraria Pragensia Books, 2017), Speculative Ecologies (Litteraria Pragensia Books, 2019), a momentálně je kurátorem série Gaming the Aftermath.

This Author / Performer’s Events

Interactive Reading

Click the video images to start the video.

Enis Maci

Enis Maci

je autorkou sbírky esejí Eiscafé Europa (edice Suhrkamp) a několika divadelních her, nejnověji WÜST (listopad 2020 v divadle v Brémách). Za své práce obdržela několik cen. V roce 2021 bude držitelkou tvůrčího stipendia na Kulturní akademii v Istanbulu, jakož i na Villa Aurora v Los Angeles.

This Author / Performer’s Events

Friday 30 October 2020

Interactive Reading

Click the video images to start the video.

Click the first slide to start the slideshow.

Germán Sierra

Germán Sierra

je spisovatel a neurolog žijící ve Španělsku. Je autorem sedmi próz ve španělštině a jedné v angličtině – The Artifact vydalo nakladatelství Inside the Castle v roce 2018.

This Author / Performer’s Events

Sunday 1 November 2020

Interactive Reading

Click the video images to start the video.

Click the first slide to start the slideshow.

Jo Blin

je zuřivou imigrantkou a multimediální umělkyní v současnosti sídlící v Praze. Její práce na sebe berou různé formy, kterými zkoumá současné sociálně politická témata, současné lidské chování a absurdnost obsaženou ve vlastním díle. Vystudovala Národní akademii výtvarných umění (ENSBA) v Paříži, v současnosti se zapojuje do různých tvůrčích projektů a kampaní se zaměřením na sociálně-environmentální problémy. Kromě umělecké tvorby pracuje na svých ilustracích a vede různé tvůrčí projekty. Je členkou pražské skupiny Zvlášť a také spoluzaložila umělecké studio Obejvák.

This Author / Performer’s Events

Interactive Reading

Click the video images to start the video.

John Trefry

John Trefry

pracuje jako architekt ve městě Lawrence ve státě Kansas ve Spojených Státech, kde také edituje Inside the Castle, malé nakladatelství určené literatuře v rozšířeném poli. Po obdržení architektonického vzdělání se 13 let věnoval architektuře ve firmě Mark Scogin Merrill Elam Architects a posledních osm let vyučuje architekturu na Kansaské univerzitě. Napsal dva romány; Plats a Apparitions of the Living a také svůj rozmar Thy Decay Thou Seest By Thy Desire. Současně pracuje na svém třetím románu Massive a také ne-fikční básni Inanimism.

This Author / Performer’s Events

Saturday 31 October 2020

Interactive Reading

Click the video images to start the video.

Click the first slide to start the slideshow.

Richard Marshall

Johnny Pulp

píše, maluje a mluví. Napsal jedenáct románů (včetně knih Palomares Bomb Grrl a Manga Bastards), jednu sbírku povídek a dvě sbírky rozhovorů věnovaných filozofii. Je autorem mnoha esejů a recenzí pro 3ammagazine, kde působil jako přispívající editor mezi lety 2000 a 2019. Jeho obrazy většinou tvoří akryl na zahozených kartonech a tiskovinách a obvykle znázorňují těžká rozhodnutí z předešlých nocí. V současné době organizuje webovou stránku věnovanou filozofii a umění s názvem 3:16, kde již vyzpovídal přes 400 filozofů a kde také vystavuje některé ze svých mazanic. Stále čeká na svou chvíli.

This Author / Performer’s Events

Sunday 1 November 2020

Interactive Reading

Click the video images to start the video.

Click the first slide to start the slideshow.

Kira Pietrek

Kira Pietrek

je básnířka z Poznaně se zájmem o grafiku, ilustraci a reklamu. Svůj debut měla v antologii Słynni i Świetni (2008). Za svou knihu Jezyk korzyści (2010) obdržela vratislavskou  básnickou cenu „Silesia“ v kategorii ‚Debut roku‘. Za druhou knihu Statystyki (2013) dostala cenu Stanisława Barańczaka za významné a inovativní zásluhy na poli literatury, humanitních věd a za popularizaci literární kultury. 

This Author / Performer’s Events

Friday 30 October 2020

Interactive Reading

Click the video images to start the video.

Click the first slide to start the slideshow.

Loretta Lau

Loretta Lau se narodila v britském Hongkongu. V roce 2018 se usadila v Praze coby performerka politického umění. Po svém přesídlení se přidala k nejnovější vlně diaspory generace narozené od 80. let dále. V poslední době se její projekty meditativně-poetickými prostředky vyjadřují k politicky citlivým tématům, která sahají od koronavirové krize přes protesty v Hongkongu až po úlohu žen v současné společnosti. Její díla zkoumají hranice mezi politickými a osobními identitami, které se dnes objevují po celé Evropě.

This Author / Performer’s Events

Interactive Reading

Click the video images to start the video.

Louis Armand

Louis Armand

je pražský spisovatel, teoretik a umělec. Jeho romány zahrnují mimojiné Vampyr (2020), GlassHouse (2018), The Combinations (2016) Abacus (2015). Jeho novelu Breakfast at Midnight vydalo v roce 2013 v českém překladu nakladatelství Argo jako Snídaně o půlnoci. Mezi jeho teoretické práce patří Videology (2015), Solicitations (2013), Event States (2007), mimo jiné. Navíc je autorem jedenácti sbírek poezie —nejnověji Monument (s Johnem Kinsellou, 2020), East Broadway Rundown (2015) a další. Dříve byl redaktorem magazínu VLAK a v současnosti vede Centrum pro kritickou a kulturní teorii na FF UK v Praze.

This Author / Performer’s Events

Sunday 1 November 2020

Interactive Reading

Click the video images to start the video.

Manuel Marrero

Manuel Marrero

Manuel Marrero je zakládajícím redaktorem nakladatelství Expat Press (zal. 2013). Je autorem románů Thousands of Lies (2015) a NOT YET (2019). Pracoval ve vzdělání, vedl cizojazyčné nakladatelské a redaktorské workshopy v zahraničí a ve všech svých činnostech zastával étos domácího kutila. S proměnlivým týmem vydal Expat Press již šestnáct knih, tři časopisy, jednu nahrávku a od začátku pandemie na svých stránkách expatpress.com zveřejňuje dennodenně (s jedinou výjimkou) nějaké literární dílo. Jeho cílem s Expat Press je prosazovat literaturu v dobrodružné tradici Barneyho Rosseta a a Grove Press.

This Author / Performer’s Events

Mark Horvath & Adam Lovasz

Mark Horvath & Adam Lovasz

Márk Horváth

je filosof a badatel, který žije v Budapešti. Je spoluzakladatelem a redaktorem Absentologie, facebookové stránky věnované filozofii a podivné vědě, a Poli-p, maďarské posthumanistické skupiny. Jeho badatelské zájmy zahrnují posthumanismus, digitální studia, spekulativní realismus, pesimismus, nihilismus, konečnost a antropocén. Sepsal už deset knih, včetně dvou monografií v angličtině.

Adam Lovasz 

je filosof původem z Austrálie, který žije v Maďarsku. Je spoluzakladatelem Absentologie, střediska spolupráce a mezioborového filosofického bádání. V současnosti je doktorandem programu etiky a politické filosofie na univerzitě Eötvös Loránd v Budapešti. Jeho zájmy zahrnují kontinentální filozofie, fenomenologii, tělesnost, posthumanismus a spekulativní realismus. Je autorem a spoluautorem mnoha knih. 

This Author / Performer’s Events

Michael John Rowland

Michael John Rowland

již třináct let ve svém pražském studiu pracuje na celé řadě výtvarných a literárních projektech. Michael chová k jazyku a vůbec všemu, co vychází z lidských úst včetně těch jeho, hlubokou nedůvěru. Když už slov přece jen užívá, snaží se s nimi jaksepatří pobavit. Když maluje a tvoří koláže a nepíše, pociťuje mezi těmito znakotvornými činnostmi jen pramalý rozdíl. Spolupracuje s pražským kolektivem Zvlášť a mezinárodním projektem známým jako Alt*Art Society.
 

This Author / Performer’s Events

Interactive Reading

Click the video images to start the video.

Nataša Velikonja

Nataša Velikonja

Nataša Velikonja (1967) je socioložka, básnířka, publicistka, překladatelka a aktivistka za lesbická práva. Publikovala šest básnických sbírek; Abonma (1994), její první sbírka poezie, je považována za první otevřeně lesbickou sbírku básní publikovanou na Slovinsku. Je dále autorkou pěti sbírek esejů a vědeckých článků, dvě z nich napsala ve spolupráci s Tatjanou Greif. Přeložila asi dvacet knih na téma homosexuality a radikální společenské kritiky, a publikovala i na téma architektury a designu. Za její bakalářskou práci obdržela v roce 1993 cenu Prešeren, a v roce 2016 obdržela Župančič Award za literární dílo, a International Literary Award KONS v roce 2018.

This Author / Performer’s Events

Sunday 1 November 2020

Interactive Reading

Click the video images to start the video.

Click the first slide to start the slideshow.

Nina Dragičević

Nina Dragičević

je básnířka, esejistka a skladatelka. Je autorkou čtyř knih: románu Kdo ima druge skrbi (Kdo má jiné starosti, 2014), esejistických monografií Slavne nezname (Slavní neznámí, 2016), a Med njima je glasba (Mezi nimi je hudba, 2017) a také dlouhé básně Ljuba reče greva (Láska říká pojďme, 2019). V roce 2019 byla hlavním hostem na mezinárodním festivalu současného umění The City of Women (Město žen). Její básnická sbírka Láska říká pojďme se také umístila v užším výběru pro cenu Veronika a cenu Jenko.

This Author / Performer’s Events

Sunday 1 November 2020

Interactive Reading

Click the video images to start the video.

Click the first slide to start the slideshow.

NØIR

NØIR

NØIR Dance Company je súbor založený v roku 2018 Dominikou Malenovskou, ktorého choreografie spájajú prvky moderného, neoklasického a súčasného tanca. Nezakladajú si na dodržiavaní striktných pravidiel teórie, ale dávajú voľný priechod vášní v pohybe. NØIR je otvorený pre každého, kto sa chce tanečne a interpretačne v danom štýle a jeho technike zlepšovať. Od začiatku fungovania má súbor na konte dve celovečerné premiéry s názvom ABSUR.DITY a ČIERNE OČI CHOĎTE SPAŤ. Okrem toho sa zúčastňuje rôznych verejných podujatí, medzi ktoré patrí Večerne piatky pred Slovenským Národným Divadlom, Dance Festival Zlín, Fashion LIVE! (predstavenie pre kolekciu Borisa Hanečku s názvom Au), festival Drama Queer, Prague Microfestival, hra Prípad B.umerang a mnoho ďalších.

This Author / Performer’s Events

Sunday 1 November 2020

Interactive Reading

Click the video images to start the video.

Orkida Braculla

Orkida Braculla

Projekt jménem "Spolubydlící" vede Orkida Braculla (AL) a Valentina Sandoval (ARG), multi-disciplinární umělkyně sídlící v Praze, které propojují audiovizuální performance a politicky angažované instalace.
 

This Author / Performer’s Events

Interactive Reading

Click the video images to start the video.

Paul Hawkins

Paul Hawkins

se soustředí především na poezii, vizuální umění & performanci. Společně s kolegy vede nakladatelství Hesterglock Press & tiráž Prote(s)xt spolu se Sarer Scotthorne. Společně pořádají kulturní akce, organizují dílny tvůrčího psaní, spolupracují & podporují projekt SJ Fowler’s Poem Brut jako účinkující, umělci & nakladatelé. Napsali mnoho knih, některé ve spolupráci a jiné ne. Nejčerstvějším dílem je pak Go Sift Omen (2019). Jejich práci se dostalo četných výstav. Nakladatelství KF&S Press tento rok vydá EACHWGAT, sbírku jejich vizuální tvorby; textového umění, poem brut & koláží.

This Author / Performer’s Events

Saturday 31 October 2020

Interactive Reading

Click the video images to start the video.

Click the first slide to start the slideshow.

Phillip O'Neil

Původem Londýňan, Phillip O’Neil po studiu historie na Liverpoolské univerzitě a žurnalismu na londýnské College of Printing dvě desetiletí pracoval jako novinář. Chvíli působil jako zahraniční korespondent v belgických Antverpách a roku 1992 se přestěhoval do Prahy. Hrál v divadelních představeních pražských skupin „Exposure“ a „Misery Loves Company“. Roku 1998 se nakrátko přestěhoval do Rumunska a na Aljašku, do Londýna se vrátil k práci pro Institut pro válečné zpravodajství, pro který pokrýval zprávy z Balkánu a Kavkazu. Po návratu do Prahy roku 2009 psal měsíční sloupky pro The Prague Review a vydával poezii v celé řadě magazínů a publikací jako  Scarlet Leaf ReviewWilderness House Review Suisun Valley ReviewMental Shrapnel / Šrapnel v duši, který se částečně odehrává v Praze, je jeho prvním románem a vychází u příležitosti PMF 2020. V současnosti pracuje na druhém, který se plně odehrává v České republice.

This Author / Performer’s Events

Interactive Reading

Click the video images to start the video.

Click the first slide to start the slideshow.

Richard Makin

Richard Makin

je spisovatel a umělec. Malbu vystudoval na Královské akademii v Londýně. Mezi jeho publikace patří Concussion Protocols (Protokoly o otřesech mozku, Alienist), Mourning (Truchlení, Equus), Dwelling (Dlení, Reality Street), Forword (Equipage) a Universlipre (Equipage). Jeho příští knihou bude Work (Dílo), která vyjde u Equus Press v roce 2021; úryvky z této práce se objevily v magazínech Golden Handcuffs Review a Tears in the Fence. Je pravidelným přispěvatelem magazínu Alienist.

This Author / Performer’s Events

Saturday 31 October 2020

Interactive Reading

Click the video images to start the video.

Click the first slide to start the slideshow.

Robin Mackay

Robin Mackay

je ředitelem britského nakladatelství Urbanomic a editorem nakladatelského časopisu Collapse. V minulosti psal a hovořil o filozofii a umění, pracoval se spoustou umělců při tvorbě multidisciplinárních projektů a přeložil eseje a monografie francouzské filozofie, včetně děl jako Number and Numbers od Alaina Badioua, The Concept of Non-Photography a Anti-Badiou od Francoise Laruelleho, The Number and the Siren od Quentina Meillassouxe a The Brain-Eye Érica Allieze. 

This Author / Performer’s Events

Roksan Mandel

Je turecká pianistka, skladatelka a improvizátorka. V Praze žije dva roky a baví se hrou na klavír pro různé kapely a literární události. Po čtyřech letech strávených v ansámblu Improv Collective v americkém Bostonu zjistila, že nejradši s lidmi komunikuje a navazuje spojení právě hudební improvizací. Krom improvizací Roksan skládá původní písně jak v turečtině, tak i v angličtině.

This Author / Performer’s Events

Sunday 1 November 2020

Interactive Reading

Click the video images to start the video.

Sarer Scotthorne

Sarer Scotthorne

je básnířka a fyzická performerka, která hrála mj. Gregora v Kafkově Proměně, kde se proměnila v mladého muže, brouka a pak zpátky do sebe. Nyní předvádí poezii a osciluje mezi rolí matky, pacifistky, básnířky a praktikantky bojových umění. Podílí se na vedení nakladatelství Hesterglock Press a vydala již dvě publikace, The Blood House a Semblance. Rovněž se podílela na redakci

see also: Paul Hawkins

This Author / Performer’s Events

Saturday 31 October 2020

Interactive Reading

Click the video images to start the video.

Click the first slide to start the slideshow.

Sheila Mannix

Sheila Mannix

sídlí v irském Corku. Je pravidelnou účastnicí SoundEye festivalu inovativní a experimentální poezie, zvuku a performance. Její dílo vyšlo v mnoha irských, britských a amerických časopisech včetně gorse, Shearsman, Tears in the Fence a Tripwire: a journal of poetics. Dvě sbírky jsou dostupné online od online vydavatele poezie Smithereens Press a třetí je možné si stáhnout od hardPressed Poetry. Literární časopis Trinity College Icarus ji zařadil coby speciálního autora čísla a její práce se objevily v antologii Martina Corless-Smithe Free Poetry Series (2018) současné inovativní irské poezie.

This Author / Performer’s Events

Friday 30 October 2020

Interactive Reading

Click the video images to start the video.

Simone Hutchinson

Simone Hutchinson

se podílí na vedení Hedera Felix, nezávislého nakladatelství experimentální literatury a vizuálního umění. Nakladatelství založila v roce 2018 spolu s vydáním prvního čísla časopisu Mycelia, který se zaměřuje na vše, co je divné a zvláštní. Hedera Felix také vydává SisM, internetový magazín věnující se digitální tvorbě, postavené na časově-založených a kódově-založených médiích. Spolupracovala na kolektivním vydání série pamfletů uměleckého psaní, inspirované dílem Itala Calvina Šest poznámek pro příští tisíciletí. Mycelia vydala třetí číslo v únoru 2020. SisM se otevře pro příspěvky později tento rok. TW: @FelixHedera IG: @hederafelixcic

This Author / Performer’s Events

Tyko Say

Tyko Say

je pozdně noční a raně ranní komutér, kterého fascinuje umístění novin (v rukách v metru). Je zakladatelem v Praze sídlícího kolektivu OBJEKT:RÁJ, který se zaměřuje na pragmatiku jazyka a jeho užívání v tandemu se zvukem a performancí. Pro Mikrofestival představí tento projekt coby analogovou směsici happeningů, čtení, pláče, výkřiků, obnažení a cenění zubů, jak se odehrály v Praze v letech 2018-2020. Jeho práce lze sledovat na @ tykosay and @ objectparadise.

This Author / Performer’s Events

Saturday 31 October 2020

Interactive Reading

Click the video images to start the video.