20.30 - Hudba & čtení (Autopoetik & Eli Anders & Vit Van Camp)

sobota 31. října 2020

Autopoetik

Autopoetik je projekt Martina Lauera zabývající se tvorbou artificiálních či utopických zvukových krajin, které postupně nabývají svých obrysů ve víru improvizačních reakcí na terénní nahrávky a ostatní zvukové podněty. V tomto procesu konkrétní zvuky vystupují z pozadí a zaujímají roli aktivních spolutvůrců právě se formující zvukové krajiny, přičemž jejich textury splývají či kolidují s dynamikou a energií, která prýští z takto náhodně stvořených spojů mezi zvukovými projevy přírody, člověka a jeho výtvorů. Autopoetik vystupuje často s VJkou Eli Anders a jeho druhé album EZY6266 inspirované zvuky proudových motorů letadel a letecké dopravy vyšlo v roce 2019 na značce Meteorismo.

Eli Anders

VJ Eli Anders zkoumá performativní a synestetické možnosti vizuálů, které sama nalézá a vytváří. Hluk a distortion jsou pro ni nástrojem rozkladu jazyka, a vytváření neohraničených zón. Tvoří ve spolupráci s Autopoetik, a zve diváka/posluchačku do vztahů vzájemné komunikace.