adO/Aptive

AdO/Aptive podněcuje kritické myšlení, možnou akci, komunikaci a rozdílnost adoptováním technik k situování adaptivních procesů. Původně byli založeni jako čtenářská skupina v roce 2019 a vyvinuli si fluidní identitu se současnými hlavními členy Janinou Weißengruber a Danielem Hüttlerem. Krom pravidelné čtenářské skupiny scházející se ve škole ve Vídni (https://www.weloveschool.org/) nebo online organizují take konferenci rA/Upture (v říjnu 2020 na nadaLokal ve Vídni a v květnu 2021 na OFF-Biennial Budapešť), pracují na kolektivních publikacích a dalších uměleckých projektech na křižovatce mezi experimentací, spekulací a kritikou.

This Author / Performer’s Events

ajCarruthers

ajCarruthers (též A.J. Carruthers) je původem australský experimentální básník, literární kritik a docent na Nankingské univerzitě. Mezi jeho knihy patří AXIS Kniha první: Areal, AXIS Kniha druhá (Vagabond 2014; 2019) a Pozorování osnovy: Zápisové experimenty v severoamerických dlouhých básních (Palgrave 2017). V současnosti pracuje na druhé a možná delší verzi Consonaty, zvukové básně, která byla poprvé zaznamenána jako celek v roce 2019 pro Cordite Poetry Review a je dostupná zde: 

http://cordite.org.au/chapbooks-features/sound/consonata/ 

This Author / Performer’s Events

Audrey Szasz

Audrey Szasz (též známá jako Zutka) je v Londýně sídlící spisovatelka, performerka a zvuková designérka s kořeny ve střední Evropě. Její experimentální narativy kombinují vitální prózu s exotickou obrazností a děsivou satirou. Je popisována střídavě jako “postmoderní dědička nesourodých románů Anny Kavan, anebo ještě spíše Ann Quin“ a “úchylný génius surreálné a perverzní obrazohry”.

This Author / Performer’s Events

Autopoetik

Autopoetik je projekt Martina Lauera zabývající se tvorbou artificiálních či utopických zvukových krajin, které postupně nabývají svých obrysů ve víru improvizačních reakcí na terénní nahrávky a ostatní zvukové podněty. V tomto procesu konkrétní zvuky vystupují z pozadí a zaujímají roli aktivních spolutvůrců právě se formující zvukové krajiny, přičemž jejich textury splývají či kolidují s dynamikou a energií, která prýští z takto náhodně stvořených spojů mezi zvukovými projevy přírody, člověka a jeho výtvorů. Autopoetik vystupuje často s VJkou Eli Anders a jeho druhé album EZY6266 inspirované zvuky proudových motorů letadel a letecké dopravy vyšlo v roce 2019 na značce Meteorismo.

This Author / Performer’s Events

Candice Wuehle

Candice Wuehle žije ve městě Lawrence v Kansasu. Je autorkou románu MONARCHA (Soft Skull, 2022) a také tří sbírek poezie. Získala doktorát z tvůrčího psaní na The University of Kansas, kde obdržela stipendium Chancellor’s Fellowship. Ve svých studiích se zaměřuje na vztah mezi traumatem, pamětí a okultismem.

This Author / Performer’s Events

Carrie Lorig

Carrie Lorig je autorkou The Pulp vs. The Throne (Artifice Books) a také několika sbírek včetně The Book of Repulsive Women, která byla vybrána Lily Hoang do soutěže Essay Press Chapbook Contest.

Je doktorandkou oboru školní psychologie na Georgijské státní univerzitě a zaměřuje se na trauma a péči trauma zohledňující.

This Author / Performer’s Events

Darina Alster

Darina Alster je umělkyně, ktera o sobě dáva vědět zřetelně formulovanou výpovědí o hranicích a limitech dnešního světa. Narušuje konvenčně vnímané hranice, otevírá nejrůznější tabu a kriticky se vyslovuje ke společnosti. Zajímá ji okamžitá sociální skutečnost, ale taky neměnné danosti lidské duše, archetypy a tajemství.
Darina Alster je vizuální umělkyně, performerka, publicistka a pedagožka. Žije a pracuje v Praze. Od roku 2016 pečuje o pražskou sekci skupiny Mothers Artlovers. Od jara 2019 vede společně s Kateřinou Olivovou studio Nových Médií 2 na pražské Akademii Výtvarných Umění. 

This Author / Performer’s Events

Eli Anders

VJ Eli Anders zkoumá performativní a synestetické možnosti vizuálů, které sama nalézá a vytváří. Hluk a distortion jsou pro ni nástrojem rozkladu jazyka, a vytváření neohraničených zón. Tvoří ve spolupráci s Autopoetik, a zve diváka/posluchačku do vztahů vzájemné komunikace.

This Author / Performer’s Events

Ella O’Keefe

Ella O’Keefe je básnířka a výzkumnice žijící v Melbourne v nepoddajných oblastech jazykových skupin Boon Wurrung a Woi Wurrung východních Kulinských národů. Její debutová sbírka Pomaleji byla vydána nakladatelstvím Cordite Books v lednu 2021. Její díla se objevila v australských i mezinárodních časopisech a antologiích.  V roce 2018 se stala spoluvýherkyní ocenění  Harold Tribe Poetry Award. Je bývalou producentkou Cordite Poetry Journal a své doktorandské studium dokončila na Deakin University roku 2019.

This Author / Performer’s Events

Gaia Ginevra Georgi

Gaia Ginevra Giorgi (1992, Italy) is a poet and performer. In 2016, she published her first poetry collection Sisifo (“Sisyphus”), and a year later, her second collection Manovre segrete (“Secret Manoeuvres”). In 2019, Giorgi created a performance Proprio come per le formule magiche (“Just Like the Magic Formulas”), which exceeds mere poetry lyrics by connecting the body, word, and machine. Also in 2019, she published Sylvia Plath. L’altare scuro del sole (“The Dark Altar of the Sun”), which is not only the poet’s biography, but also an insight into the time of Sylvia Plath's life and work. Giorgi's poetry has been translated into Spanish, Romanian, and Turkish.

This Author / Performer’s Events

Jake Goetz

Jake Goetz, básník a editor online magazínu Marrickville Pause, vyrostl na území Dharawal (jižní Sydney), ale strávil nějakou dobu v Evropě, Asii a Jižní i Severní Americe, a též žil v Meanjinu (Brisbane). Jeho první sbírka poezie, meditace s plynoucí vodou (Rabbit Poets Series, 2018), byla nominována na cenu Premiéra Queenslandu. V současnosti žije u ústí zatopeného údolí na území Gadigal (Středozápad Sydney), kde je doktorandem psaní/literatury Centra psaní a společenského výzkumu na Západní sydneyské univerzitě.

This Author / Performer’s Events

James Knight

James Knight je experimentální básník a umělec. Jeho vizuální poezie byla publikována v periodicích a antologiích, a byla vystavena v Poetry Café v Londýně a v online výstavních prostorech jako jsou Poem Atlas nebo Mellom Press.  Mezi jeho nejnovější publikace patří Stroj (Trickhouse Press), (dis/re)membered (Steel Incisors), Obřady & průchody (Saló Press) a Krvavý sen (Beir Bua Press). 

This Author / Performer’s Events

Jan Matýsek

Jan Matýsek is a visual artist and a stage designer. He builds his own stories and myths out of external and internal inputs and through their associations and causalities explains phenomena between heaven and earth. He combines transhumanism, ecofeminism, and physicality with psychotherapeutic tools of hypnosis and incantation. He primarily expresses through videos with an emphasis on the imagination of unconsciousness. He composes his videos into video installations – imaginary, ritual spaces, and mediates its transformation or transcendence on an inner level through direct communication with the audience. He’s inspired by shamanic practices of initiation and becoming aware of the hidden. He studied at the studio of new media 2 at AVU in Prague, studio of stage design at JAMU in Brno, and had an internship at the studio of experimental film at UdK in Berlin

This Author / Performer’s Events

Jan Škrob

Jan Škrob se narodil roku 1988 v Československu v Praze. Napsal tři básnické sbírky: Pod dlažbou (2016), Reál (2018) a Země slunce (2021). Za svou debutovou sbírku byl v roce 2017 nominován na ocenění Magnesia Litera Czech v kategorii Objev roku. Roku 2018 obdržel Škrob Drážďanskou cenu lyriky a v roce 2019 byl nominován na Cenu Jiřího Ortena udělovanou za nejlepší českou knihu spisovatele mladšího třiceti let. Jeho poezie se pohybuje v průsečících osobního a politického, fikce a skutečnosti.

This Author / Performer’s Events

Jo Blin

Jo Blin je rozlícená imigrantka a multimediální umělkyně momentálně žijící v Praze, kde mimo jiné spoluzaložila prostor Obejvák.

Často se ztrácí v preapokalyptických vizích, její experimenty, obrazy a slova se vláčí od sveřepých prhlášení ke zbytečným protestům, a vytváří portréty, které tuto bezmoc vyjadřují. Ale nebojte, je v pohodě.

This Author / Performer’s Events

KAJET (Petre Mogoș a Laura Naum)

Petre Mogoș a Laura Naum jsou editory Kajetu, bukurešťského časopisu, který navrhuje internacionalistické chápání východní Evropy. Ve snaze dekolonizovat představivost a myšlení této oblasti se jejich dílo potýká komplikovanými vztahy mezi východem a západem, periferií a centrem, a též mezi odkazem minulosti s možnostmi budoucnosti. Kajet chce vyzývat stereotypy, posouvat perspektivy a zaznamenat prožité zážitky skrze zdůrazňování role paralelních světů a praktik, které jsou prožívány najednou ale v rozdílných rychlostech a odporujících si rytmech.

@kajetjournal @dispozitivbooks @cameraarhiva

This Author / Performer’s Events

Karolina Zapal

Karolina Zapal je potulnou básnířkou, esejistkou, překladatelkou a autorkou dvou knih: Zápisky k polo-narození (Inside the Castle, 2019) a Polalka (Spuyten Duyvil, 2018). Jakožto imigrantka a aktivistická spisovatelka často píše o svém rodném Polsku, jazycích, hranicích a ženských právech. Její díla se objevila v mnoha literárních časopisech. V letech 2015 - 2017 působila jako stážistka v rámci Anselm Hollo Graduate Fellowship na univerzitě Naropa. V současné době pracuje na Westfieldské státní univerzitě.
 

This Author / Performer’s Events

Katia Sophia Ditzler

Katia Sophia Ditzler, (*1992), studied Interdisciplinary Art and Cultural Anthropology in Leipzig, Berlin, Kyiv, and Moscow.  Her work explores the intersections of literature, music, video, as well as performance art.  In her most recent work she explores the political mythologies as well as propaganda mechanisms of the war between Ukraine and Russia.

This Author / Performer’s Events

Louis Armand

Louis Armand je pražský spisovatel, teoretik a umělec. Jeho romány zahrnují mimojiné Vampyr (2020), GlassHouse (2018), The Combinations (2016) Abacus (2015). Jeho novelu Breakfast at Midnight vydalo v roce 2013 v českém překladu nakladatelství Argo jako Snídaně o půlnoci. Mezi jeho teoretické práce patří Videology (2015), Solicitations (2013), Event States (2007), mimo jiné. Navíc je autorem jedenácti sbírek poezie —nejnověji Monument (s Johnem Kinsellou, 2020), East Broadway Rundown (2015) a další. Dříve byl redaktorem magazínu VLAK a v současnosti vede Centrum pro kritickou a kulturní teorii na FF UK v Praze.

 

Official website

This Author / Performer’s Events

Marie Iljašenko

Marie Iljašenko (nar. 1983, Kyjev) básnířka a spisovatelka. Debutovala v roce 2015 sbírkou Osip míří na jih (nominace na cenu Magnesia litera), sbírka Sv. Outdoor vyšla v roce 2019. Za své básně byla nominovaná na několik cen. Pracuje jak nakladatelská redaktorka a příležitostně překládá z ruštiny, polštiny a ukrajinštiny, píše povídky a eseje. Žije v Praze.

This Author / Performer’s Events

Martin Zet

Martin Zet je český umělec, performer a sochař. Spektrum jeho tvorby zahnuje také kresbu, fotografii, video, happening nebo autorskou knihu. v letech 1979–1985 studoval sochařství na Akademii výtvarných umění v Praze. Žije a pracuje v Libušíně. Zde v roce 1998 založil Centrum pro současné umění Libušín, pod jehož hlavičkou se věnoval různým tvůrčím a vydavatelským aktivitám. Krom řady samostatných a skupinových výstav je autorem i řady publikací, např. Video (1998), FMZ! (2001), O (2016). Jeho nejnovější prací je autorská kniha  Hvězda (2021), v níž provádí reflexi svého čtyřměsíčního loňského pobytu na motolské skládce.

This Author / Performer’s Events

Michael Rowland

Michael John Rowland je členem pražského Zvlášť Collective a Obejvák Project Space. Společně s Chantelle Goldthwaite je spoluzakladatelem Alt*Art Society, mezinárodního projektu, který podporuje mezinárodní kolaborativní projekty. Je tako spolu-kurátorem online instalace Isolation Collection.

This Author / Performer’s Events

Muanis Sinanović

Muanis Sinanović (1989) je slovinský básník a esejista. Publikoval čtyři sbírky poezie a jednu sbírku prozaických esejí. Jeho díla byla přeložena do několika jazyků a zahrnuta v domácích i mezinárodních antologiích. V roce 2020 vyšel výběr z jeho básní v Srbsku. Je držitelem dvou národních cen.

This Author / Performer’s Events

no</3mi

Noemi Purkrábková je pražská teoretička, spisovatelka a DJka. Je spoluzakladatelkou amorfního kolektivu BCAAsystem, který prozkoumává oblasti kdesi mezi hudbou a výtvarným uměním. Společně se angažují v rozličných projektech, od audiovizuálních performancí, koncertů a live streamů po  videoart, galerijní výstavy a činnost hudebního labelu. Ve svých narativních setech ráda proplétá zdánlivé protiklady  – jemné melodie se setkávají s drsným hlukem, tvrdé beaty střídá šepot, klidné ukolébavky přerůstají do zvuků apokalypsy. </3

This Author / Performer’s Events

Sunday 10 October 2021

Olga Stehlíková

OLGA STEHLÍKOVÁ works as a freelance writer, editor and critic with a focus on contemporary Czech literature. She has founded the Ravt on-line magazine (www.itvar.cz/ravt), she moderates literary programmes in Czech Broadcasting and works as book editor. She has put together dozens of books of poetry and prose for various Czech publishing houses and her poetry has appeared in many Czech and foreign literary magazines. Her debut book of poetry, Týdny (Weeks, Dauphin 2014), won the Magnesia Litera Book Prize for poetry. Her latest book for children, a catalog of people called Já, člověk (Me, human) was published in 2021 by Albatros, Mojenka (Mylene) will be published in 2022 in Host.

This Author / Performer’s Events

Pascalle Burton

Pascalle Burton sídlí v australském Meanjin/Brisbane. Je experimentální básnířkou, umělkyní a performerkou se zájmem o konceptuální umění a kulturní teorii. Její sbírka O autoru, který je mrtvý vyšla v nakladatelství Cordite Books a v roce 2019 získala nominaci na Cenu Mary Gilmore.

Pascalle také hraje v kapele The Stress of Leisure.

This Author / Performer’s Events

Philip O'Neil

Narozen v Londýně a žijící v Praze, Philip O'Neil pracoval jako novinář a editor pro mnoho projektů v Británii, Belgii, Rumunsku, Aljašce a Česku. Mental Shrapnel (Šrapnel v duši) se částečně odehrává v Praze, a jde o jeho první román. Momentálně má rozpracovaný druhý, který se celý odehrává v České Republice.

This Author / Performer’s Events

Ráhel Anna Molnár

Ráhel Anna Molnár (1992) je spisovatelka, umělkyně a editorka. Angažuje se v samoorganizovaných DIY kulturních scénách středovýchodní Evropy a Balkánu. Buduje různé platformy určené k výzkumu a možnosti vyjádření se pro regiony, lidi a nápady stojící na periferii. Ve své umělecké tvorbě se primárně zaměřuje na práci s textem a (in-situ) instalacemi. Její projekty jsou smyslným zkoumáním pokladů, které nachází za nehty, často ovlivněných blízkou spoluprací s vizuálními a zvukovými umělci. 

This Author / Performer’s Events

Rebecca Jessen

Rebecca Jessen je nadčasový boi. plátěný taťka. náhodný stydlivý básník. spící tělo které si pamatuje touhu. stezka komety. tělo které je mostem. pomatený puberťák. nedokončená seznamová báseň. lesbička, ale… Její debutová sbírka poezie Zeptej se mě na budoucnost (UQP, 2020) byla nedávno nominována na literární cenu Premiéra Victorie za poezii, cenu Kennetha Slessora za poezii, a cenu Anne Elder.

This Author / Performer’s Events

René Georg Vasicek

René Georg Vasicek, aka R.G. Vasicek, je synem českých přeběhlíků, který se narodil v Rakousku v roce 1969. Vyrostl v borovicových holinách na východním pobřeží Long Island a od roku 1995 žije v New York City. Mimo jiné vydal kybernetický anti-román THE DEFECTORS (J.New Books, 2020), CYBORG (self & machine-made, 2021) a očekávaný anti-román MACHINE (Sweat Drenched Press, 2021). V roce 2012 obdržel National Endowment for the Arts Fellowship in Literature. Žije a tvoří ve své Mysli.

This Author / Performer’s Events

Richard Makin

Makin je spisovatel a umělec. Malbu vystudoval na Královské akademii v Londýně. Mezi jeho publikace patří Concussion Protocols (Protokoly o otřesech mozku, Alienist), Mourning (Truchlení, Equus), Dwelling (Dlení, Reality Street), Forword (Equipage) a Universlipre (Equipage). Jeho příští knihou bude Work (Dílo), která vyjde u Equus Press v roce 2021; úryvky z této práce se objevily v magazínech Golden Handcuffs Review a Tears in the Fence. Je pravidelným přispěvatelem magazínu Alienist.

This Author / Performer’s Events

Ron Kolm

Ron Kolm je americký básník, editor, aktivista a prodejce knih, žijící v New York City. Kolm přijel do New Yorku v roce 1970, a našel zaměstnání v knihkupectví Strand, kde mimo jiné pracoval s Tomem Verlainem a Patti Smith. V roce 1980 měl Kolm už své vlastní malé nakladatelství; Low-Tech Press. Je jedním z editorů mnoha antologií: Unbearables (1995), Crimes of the Beats (1998), Help Yourself! (2002), The Worst Book I Ever Read (2009) a The Unbearables Big Book of Sex (2011), všechny vydané pod hlavičkou vydavatelství Autonomedia. Kolm sám je autorem The Plastic Factory (1989, Red Dust), Welcome to the Barbecue (Low-Tech Press, 1990) and Rank Cologne (P.O.N. Press, 1991).

This Author / Performer’s Events

Sandra Paslawska

Sandra Paslawska je producentkou akcí a performerka žijící v Praze. V roce 2020 se připojila k performančnímu a poetickému kolektivu OBJECT:PARADISE jako režisérka performancí. Jejími oblíbenými nástroji vyjadřování jsou jazyk, pohyb, a videotvorba. Minulé jaro byly dva z jejích krátkých filmů vystaveny na výstavě „BODY“ v galerii ZEST Hall ve Velké Británii.

Srđan Srdić

Srđan Srdić se narodil roku 1977 v Srbsku ve městě Kikinda. Je autorem čtyř románů, dvou povídkových sbírek a knihy esejí. Obdržel tato literární ocenění: Ulaznica (2007), Laza Lazarević (2009), Biljana Jovanović (2012), Edo Budiša (2012) a stipendium od  Fondu Borislava Pekiće (2010). Knihy Srđana Srdiće byly přeloženy do mnoha jazyků, například do makedonštiny, kazaštiny nebo albánštiny. Srdić žije v Mikro-naselje, blízko Kikindy.

This Author / Performer’s Events

Syndicate

Syndicate je pražské hudební těleso proměnlivého složení prolínající ambient, world music, psy-jazz, terénní nahrávky, eklektroniku a post-rock do improvizovaných i komponovaných hudebních krajin pro filmy, kluby či básnické seance. V roce 2017 vydal Syndicate vlastním nákladem živé EP Dissolution, koláž fragmentů hudebně-básnických seancí Talk Like an Alien v bývalém klubu Solution v Krymské ulici.

This Author / Performer’s Events

Friday 8 October 2021

Third Party Branch

Third Party Branch je ústav technických řešení pracující pod záštitou neblaze proslulého konglomerátu KSX. Fungují od roku 1980, a mezi minulé partnery se počítá Punctum, SDBS, Diffractions Collective, a Internet. Převážně řeší problémy, zapojují kábly, a vytváří sono-optické situace.

Tyko Say

Tyko Say je zakladatelem a režisérem poetiky a médií pražského performativního a poetického kolektivu OBJECT:PARADISE. Jeho dílo, kurátorské výběry, a performance obklopují koncept jazyka v čase a prostorově specifické happeningy. Jeho dřívější projekty zahrnují čtení etikety plechovky fazolí s černým kloboukem na hlavě, pláč za smíchu, když zrovna nebyl v hromadné dopravě, čtení svých práv před publikem, natáčení svého celovečerního filmu o mravencích v jeho koupelně (na VHS v domácím vězení) a propagování subjektivity slovníku.

Zsolt Miklósvölgyi

Zsolt Miklósvölgyi je kritik umění a editor z maďarského Budapeště. Je ko-šéfredaktorem berlínsko-budapešťského uměleckého kolektivu a vydavatelského projektu "Technologie und das Unheimliche" (T+U) a editorem esejního magazínu Café Bábel. Též je zakladatelem experimentálního kulinářského uměleckého kolektivu "Libatop Visionary Cuisine." Jeho současné (para)akademické, umělecké a kurátorské zájmy zahrnují post-digitální tisk, komparativní ethnofuturismusprostorové a geopolitické spekulace. 
 

This Author / Performer’s Events