18.30 - Živá čtení (Olga Stehlíková, Martin Zet)

neděle 10. října 2021

Olga Stehlíková

OLGA STEHLÍKOVÁ works as a freelance writer, editor and critic with a focus on contemporary Czech literature. She has founded the Ravt on-line magazine (www.itvar.cz/ravt), she moderates literary programmes in Czech Broadcasting and works as book editor. She has put together dozens of books of poetry and prose for various Czech publishing houses and her poetry has appeared in many Czech and foreign literary magazines. Her debut book of poetry, Týdny (Weeks, Dauphin 2014), won the Magnesia Litera Book Prize for poetry. Her latest book for children, a catalog of people called Já, člověk (Me, human) was published in 2021 by Albatros, Mojenka (Mylene) will be published in 2022 in Host.

Martin Zet

Martin Zet je český umělec, performer a sochař. Spektrum jeho tvorby zahnuje také kresbu, fotografii, video, happening nebo autorskou knihu. v letech 1979–1985 studoval sochařství na Akademii výtvarných umění v Praze. Žije a pracuje v Libušíně. Zde v roce 1998 založil Centrum pro současné umění Libušín, pod jehož hlavičkou se věnoval různým tvůrčím a vydavatelským aktivitám. Krom řady samostatných a skupinových výstav je autorem i řady publikací, např. Video (1998), FMZ! (2001), O (2016). Jeho nejnovější prací je autorská kniha  Hvězda (2021), v níž provádí reflexi svého čtyřměsíčního loňského pobytu na motolské skládce.