19.00 - 19.30 Jo Blin, Post-Glitch Delirium

pátek 1. listopadu 2020

Jo Blin

je zuřivou imigrantkou a multimediální umělkyní v současnosti sídlící v Praze. Její práce na sebe berou různé formy, kterými zkoumá současné sociálně politická témata, současné lidské chování a absurdnost obsaženou ve vlastním díle. Vystudovala Národní akademii výtvarných umění (ENSBA) v Paříži, v současnosti se zapojuje do různých tvůrčích projektů a kampaní se zaměřením na sociálně-environmentální problémy. Kromě umělecké tvorby pracuje na svých ilustracích a vede různé tvůrčí projekty. Je členkou pražské skupiny Zvlášť a také spoluzaložila umělecké studio Obejvák.

Interactive Reading

Click the video images to start the video.