18.30 - 18.45 Dustin Breitling, "The Passion According to Omnicide"

neděle 1. listopadu 2020

Dustin Breitling

Je jedním ze zakládajících členů Diffractions Collective. Byl kurátorem instalace Thanatropic regressions (2014), která se věnovala dopadům akceleracionismu a chápala je skrze geo-filozofii. Byl spolu-organizátorem Frontiers of Solitude (2016), konference Reinventing Horizons (2016), a Wyrdpatchworkshop I-IV (2018-2019). Je spolueditorem sbírek Reinventign Horizons (display, 2016), Allegorithms (Litteraria Pragensia Books, 2017), Speculative Ecologies (Litteraria Pragensia Books, 2019), a momentálně je kurátorem série Gaming the Aftermath.

Interactive Reading

Click the video images to start the video.