PUBLISHING ROUNDTABLE: Simone Hutchinson, Manuel Marrero, Sarer Scotthorne, David Vichnar, Andrew Wilt

pátek 31. října 2020
Sarer Scotthorne

Sarer Scotthorne

je básnířka a fyzická performerka, která hrála mj. Gregora v Kafkově Proměně, kde se proměnila v mladého muže, brouka a pak zpátky do sebe. Nyní předvádí poezii a osciluje mezi rolí matky, pacifistky, básnířky a praktikantky bojových umění. Podílí se na vedení nakladatelství Hesterglock Press a vydala již dvě publikace, The Blood House a Semblance. Rovněž se podílela na redakci

Interactive Reading

Click the video images to start the video.

Click the first slide to start the slideshow.

Simone Hutchinson

Simone Hutchinson

se podílí na vedení Hedera Felix, nezávislého nakladatelství experimentální literatury a vizuálního umění. Nakladatelství založila v roce 2018 spolu s vydáním prvního čísla časopisu Mycelia, který se zaměřuje na vše, co je divné a zvláštní. Hedera Felix také vydává SisM, internetový magazín věnující se digitální tvorbě, postavené na časově-založených a kódově-založených médiích. Spolupracovala na kolektivním vydání série pamfletů uměleckého psaní, inspirované dílem Itala Calvina Šest poznámek pro příští tisíciletí. Mycelia vydala třetí číslo v únoru 2020. SisM se otevře pro příspěvky později tento rok. TW: @FelixHedera IG: @hederafelixcic

Andrew J. Wilt

Andrew J. Wilt

se profesionálně věnuje psaní již deset let. Jako student byl zakladatelem a šéfredaktorem alternativních novin. Od té doby pracoval ve vzdělávání, korporátním světě a jako spisovatel a redaktor, a v neposlední řadě vedl dílny tvůrčího psaní. Andrew je autorem knihy Age of Agility: The New Tools for Career Success, která se momentálně používá jako učebnice na univerzitách, v neziskových organizacích a společnostech Fortune 500. Nakladatelství 11:11 Press kombinuje Andrewovu vášeň i smysl: psaní, byznys, poskytování příležitostí opomíjeným umělcům a podpora angažovanosti v umění.

Interactive Reading

Click the video images to start the video.

Manuel Marrero

Manuel Marrero

Manuel Marrero je zakládajícím redaktorem nakladatelství Expat Press (zal. 2013). Je autorem románů Thousands of Lies (2015) a NOT YET (2019). Pracoval ve vzdělání, vedl cizojazyčné nakladatelské a redaktorské workshopy v zahraničí a ve všech svých činnostech zastával étos domácího kutila. S proměnlivým týmem vydal Expat Press již šestnáct knih, tři časopisy, jednu nahrávku a od začátku pandemie na svých stránkách expatpress.com zveřejňuje dennodenně (s jedinou výjimkou) nějaké literární dílo. Jeho cílem s Expat Press je prosazovat literaturu v dobrodružné tradici Barneyho Rosseta a a Grove Press.