18.30 - živá čtení (Steve Finnbow, Lara Portela, Joe Darlington, Madelaine Culver)

Friday 14 October 2022

Madelaine Culver

Madelaine Culver je spisovatelka a básnířka původem z Londýna. Nyní sídlí na severovýchodě Anglie, kde si užívá tamní životaplnou uměleckou scénu, zatímco se na Northumbrijské univerzitě snaží dosáhnout prakticky založeného doktorského titulu. Její tvorba, ve které využívá škálu experimentálních uměleckých a poetických praktik, se zaobírá afektivními a ideologickými dimenzemi narativů s ženami v hlavních rolích v britské hororové filmové tvorbě tohoto století.

Joe Darlington

Joseph Darlington je spisovatel z anglického Manchesteru. Jeho experimentální tvorba zahrnuje hybrid knihy kvízů a novely Kvízová noc a román Ušetřete skleněný piknik (obě knihy jsou dostupné na www.josefadarlington.co.uk). Též publikoval mainstreamovou beletrii (Dívka pod ledem (Northodox, 2022)) a literaturu faktu, včetně kolektivní biografie britských experimentálních autorů šedesátých let, Experimentalisté (Bloomsbury, 2021).
Twitter: @Joe_Darlo

Steve Finbow

Spisovatel a umělec Steve Finbow momentálně žije v Londýně. Mezi jeho díla patří Allen Ginsberg: Kritické životy (Reaktion Books, 2012), Hrobní touha: Kulturní historie nekrofilie (Zero Books, 2014), Poznámky z ozdravovny (Repeater Books, 2017), Death Mort Tod: Evropská kniha mrtvých (Infinity Land Press, 2018) a Mindshaft (Amphetamine Sulphate, 2020). Jeho nejnovější projekt Život Niccola di Mescolana – založený částečně na Životech nejvýznačnějších malířu, sochařů a architektů Giorgia Vasariho – vyjde později v tomto roce.

Lara Portela

Lara Portela je vizuální umělkyně, která žije v Lisabonu. Vystudovala vizuální umění a v současnosti se věnuje magisterskému studiu muzeologie. Její umělecký postup ve vizuálním i performativním umění motivují archivy a sbírky, osobní či cizí, v nichž jsou dříve rozptýlené příběhy vloženy do stejného kontextu. Zaměřuje se na obrazy a předměty, jejichž použitím, dekonstrukcí a přestavbou spojuje vrstvy paměti, dějin, času, prostoru a klasifikace a organizace dat, které hledají pojivo mezi přítomným a chybějícím, vnitřkem a vnějškem, soukromým a veřejným, dějinami a každodenním životem, tvoří rozličná díla od kreseb po performance, od psaní po instalace, od fotografie po malbu.