17.00 - Video čtení (Audrey Szasz, Candice Wuehle, Carrie Lorig, Karolina Zapal, Richard Makin)

neděle 10. října 2021

Carrie Lorig

Carrie Lorig je autorkou The Pulp vs. The Throne (Artifice Books) a také několika sbírek včetně The Book of Repulsive Women, která byla vybrána Lily Hoang do soutěže Essay Press Chapbook Contest.

Je doktorandkou oboru školní psychologie na Georgijské státní univerzitě a zaměřuje se na trauma a péči trauma zohledňující.

Audrey Szasz

Audrey Szasz (též známá jako Zutka) je v Londýně sídlící spisovatelka, performerka a zvuková designérka s kořeny ve střední Evropě. Její experimentální narativy kombinují vitální prózu s exotickou obrazností a děsivou satirou. Je popisována střídavě jako “postmoderní dědička nesourodých románů Anny Kavan, anebo ještě spíše Ann Quin“ a “úchylný génius surreálné a perverzní obrazohry”.

Candice Wuehle

Candice Wuehle žije ve městě Lawrence v Kansasu. Je autorkou románu MONARCHA (Soft Skull, 2022) a také tří sbírek poezie. Získala doktorát z tvůrčího psaní na The University of Kansas, kde obdržela stipendium Chancellor’s Fellowship. Ve svých studiích se zaměřuje na vztah mezi traumatem, pamětí a okultismem.

Karolina Zapal

Karolina Zapal je potulnou básnířkou, esejistkou, překladatelkou a autorkou dvou knih: Zápisky k polo-narození (Inside the Castle, 2019) a Polalka (Spuyten Duyvil, 2018). Jakožto imigrantka a aktivistická spisovatelka často píše o svém rodném Polsku, jazycích, hranicích a ženských právech. Její díla se objevila v mnoha literárních časopisech. V letech 2015 - 2017 působila jako stážistka v rámci Anselm Hollo Graduate Fellowship na univerzitě Naropa. V současné době pracuje na Westfieldské státní univerzitě.
 

Richard Makin

Makin je spisovatel a umělec. Malbu vystudoval na Královské akademii v Londýně. Mezi jeho publikace patří Concussion Protocols (Protokoly o otřesech mozku, Alienist), Mourning (Truchlení, Equus), Dwelling (Dlení, Reality Street), Forword (Equipage) a Universlipre (Equipage). Jeho příští knihou bude Work (Dílo), která vyjde u Equus Press v roce 2021; úryvky z této práce se objevily v magazínech Golden Handcuffs Review a Tears in the Fence. Je pravidelným přispěvatelem magazínu Alienist.