Aleš Čermák, RETURN SELF.NEW (Alienist)

Sunday 1 November 2020
Aleš Čermák

Aleš Čermák

Aleš Čermák (*1984) je absolvent Akademie výtvarných umění v Praze
(Ateliér intermediální tvorby II/škola Jiřího Příhody). Strávil
semestrální stáž na Cooper Union School of Art v New Yorku. Je
zakladatelem nakladatelství Ausdruck Books. Pro jeho tvorbu je klíčová
práce s textem a obrazem v nejširším slova smyslu, jako s angažovaným
protipólem žité skutečnosti. Autor vytváří publikace, výstavní a
dramatické situace, které se zabývají globalizovanými sociopolitickými
podmínkami a jejich vztahem k hybné síle jednotlivce nebo komunity.
Své dílo představil v českém i mezinárodním kontextu, například v
rámci Bienále fotografie a vizuálního umění Liege, nebo v Muzeu
současného umění Taipei. Na divadelních projektech spolupracoval s
pražskou MeetFactory, Studiem Alta a Experimentálním prostorem NoD.
Web: https://alescermak.blogspot.com/?m=1
Twitter: @ausdruck_books

Interactive Reading

Click the video images to start the video.