Autopoetik + Eli Anders

pátek 30. října 2020

Autopoetik

Autopoetik je projekt Martina Lauera zabývající se tvorbou artificiálních či utopických zvukových krajin, které postupně nabývají obrysů ve víru improvizačních reakcí na předem nahrané zvuky, terénní nahrávky a ostatní zvukové podklady. V tomto procesu konkrétní zvuky vystupují z pozadí a zaujímají roli aktivních spolutvůrců právě se formující zvukové krajiny, přičemž jejich textury splývají či kolidují s dynamikou a energií, která prýští z náhodně stvořených spojů mezi zvukovými projevy přírody, člověka a jeho výtvorů. Autopoetik vystupuje často s VJkou Eli Anders a jeho druhé album EZY6266 inspirované zvuky proudových motorů letadel a letecké dopravy vyšlo v roce 2019 na značce Meteorismo.

Interactive Reading

Click the video images to start the video.