Louis Armand, Dustin Breitling, Márk Horváth, Bogna Konior, Adam Lovasz, Robin Mackay

pátek 30. října 2020

The colloquium will focus on panic, alarm, protest & social plague-pathologies in the resurrection of the myth of the benevolent corporate-state. The ongoing “health crisis,” like a mirror held up to the Anthropocene, has not only put the architectures of social power under strain: it has suspended the very idea of the last instance, the very logic of appeal, & the romance of the social contract. Political theatre has become a theatre of the plague: inertia, perversity, irrationalism, grotesque displays of hope & apocalyptic abandon, all laid side-by-side on the same metaphorical pyre. A controlled hysteria has given way to the hysteria of control. If the virus threatens to enact a revolution, it’s because every revolution is already an inside job. The plague is not an alien force that arrived from elsewhere: it was always already here. If the tremor of its mutations has delivered a shock to social response-mechanisms, this is because they themselves were the convulsive product of a viral corporate-state apparatus: their paroxysms have merely provided an affective arena for an ever-enlarging spectacle of enforced austerity, precarisation & enclosure. This alien-within, having infected the tissues of the social body, now instantiates a quarantine-politics of temporal dislocation – the virus that must be “lived with” in the open-ended present so as to be permitted the promise of a future “cure.”

How does pandemic time interrelate within the current xenocapitalist imaginary & how will it extrapolate in the future war over the New Normal? What are the modes of negentropic mutation that will turn the present eco-cultural malaise into the next ideological commodity growth concept? And what means can be evolved to sabotage it?

Robin Mackay

Robin Mackay

je ředitelem britského nakladatelství Urbanomic a editorem nakladatelského časopisu Collapse. V minulosti psal a hovořil o filozofii a umění, pracoval se spoustou umělců při tvorbě multidisciplinárních projektů a přeložil eseje a monografie francouzské filozofie, včetně děl jako Number and Numbers od Alaina Badioua, The Concept of Non-Photography a Anti-Badiou od Francoise Laruelleho, The Number and the Siren od Quentina Meillassouxe a The Brain-Eye Érica Allieze. 

Mark Horvath & Adam Lovasz

Mark Horvath & Adam Lovasz

Márk Horváth

je filosof a badatel, který žije v Budapešti. Je spoluzakladatelem a redaktorem Absentologie, facebookové stránky věnované filozofii a podivné vědě, a Poli-p, maďarské posthumanistické skupiny. Jeho badatelské zájmy zahrnují posthumanismus, digitální studia, spekulativní realismus, pesimismus, nihilismus, konečnost a antropocén. Sepsal už deset knih, včetně dvou monografií v angličtině.

Adam Lovasz 

je filosof původem z Austrálie, který žije v Maďarsku. Je spoluzakladatelem Absentologie, střediska spolupráce a mezioborového filosofického bádání. V současnosti je doktorandem programu etiky a politické filosofie na univerzitě Eötvös Loránd v Budapešti. Jeho zájmy zahrnují kontinentální filozofie, fenomenologii, tělesnost, posthumanismus a spekulativní realismus. Je autorem a spoluautorem mnoha knih. 

Bogna Konior

Bogna Konior je spisovatelka a akademička, věnující se digitálním kulturám, filozofii technologií a novým médiím. Momentálně pracuje jako výzkumná pracovnice na NYU Shanghai, v Ústavu interaktivních médií, a v AI and Culture Research Center.

Louis Armand

Louis Armand

je pražský spisovatel, teoretik a umělec. Jeho romány zahrnují mimojiné Vampyr (2020), GlassHouse (2018), The Combinations (2016) Abacus (2015). Jeho novelu Breakfast at Midnight vydalo v roce 2013 v českém překladu nakladatelství Argo jako Snídaně o půlnoci. Mezi jeho teoretické práce patří Videology (2015), Solicitations (2013), Event States (2007), mimo jiné. Navíc je autorem jedenácti sbírek poezie —nejnověji Monument (s Johnem Kinsellou, 2020), East Broadway Rundown (2015) a další. Dříve byl redaktorem magazínu VLAK a v současnosti vede Centrum pro kritickou a kulturní teorii na FF UK v Praze.

Interactive Reading

Click the video images to start the video.

Dustin Breitling

Je jedním ze zakládajících členů Diffractions Collective. Byl kurátorem instalace Thanatropic regressions (2014), která se věnovala dopadům akceleracionismu a chápala je skrze geo-filozofii. Byl spolu-organizátorem Frontiers of Solitude (2016), konference Reinventing Horizons (2016), a Wyrdpatchworkshop I-IV (2018-2019). Je spolueditorem sbírek Reinventign Horizons (display, 2016), Allegorithms (Litteraria Pragensia Books, 2017), Speculative Ecologies (Litteraria Pragensia Books, 2019), a momentálně je kurátorem série Gaming the Aftermath.

Interactive Reading

Click the video images to start the video.