20.00 - KREAS kolokvium / Panel II (Louis Armand, Václav Janoščík, Noemi Purkrábková, Lukáš Prokop, Lenka Veselá)

Sunday 16 October 2022

The panel will speculatively question the position of difference and sameness on the level of culture as determined by technological means. In what ways have cybernetics kept their original meaning of “steering” capital towards a presumed end point, and how can such a sense of looming universality be rethought, resituated and repurposed? What is the potential for a cosmotechnical shift from “Western” technics, and where to find space for what Yuk Hui has termed “technodiversity” which, going into the future, might be a prerequisite for the continued sustainability of diversity and life on Earth? Discussion follows.

Louis Armand (FFUK), Václav Janoščík (AVU), Noemi Purkrábková (FFUK), Lenka Veselá (FaVU VUT), Lukáš Prokop (FaVU VUT)

moderated by Vít Bohal

Lenka Veselá

Lenka Veselá je doktorandskou výzkumnicí a lektorkou na Katedře teorií a dějin umění Fakulty výtvarných umění (FaVU) Vysokého učení technického v Brně. Ve své práci propojuje výzkum „syntetických těl“ (vstřebávajících a vylučujících chemické látky průmyslového a více-než-lidského původu) se zájmem o „syntetické vědění“ na pomezí umění, aktivismu a feministické technovědy. Je iniciátorkou kolektivního publikačního a výstavního projektu Synthetic Becoming sdružujícího výzkumnice a výzkumníky na poli umění a humanitních a sociálních věd.

 

Lukáš Prokop

Lukáš Prokop je studentem magisterského programu ateliéru Video na brněnské FAVU VUT. Abstrakce, komplexita či experiment jsou mu zásadními tématickými východisky, v jeho tvorbě materializované skrze spletité procesy generativního 3D modelování, digitální manipulace obrazu a postprocessingu. Jeho pseudonym h5io6i54k je těsně spjatý s mezinárodní scénou experimentální elektronické hudby skrze tvorbu hudebních videí, grafiky či A/V spoluprací. Mezi jeho důležité realizace řadí výstavy v Galerii Mladých, Zaazrak|Dornych, díla Whisper Divulging, Svitanie, Opilio a dlouhodobé spolupráce s labely Genot Centre, Gin&Platonic či brněnským SOfT.

Louis Armand

Louis Armand je pražský spisovatel, teoretik a umělec. Jeho romány zahrnují mimo jiné Vampyr (2020), GlassHouse (2018), The Combinations (2016) Abacus (2015). Jeho novelu Breakfast at Midnight vydalo v roce 2013 v českém překladu nakladatelství Argo jako Snídaně o půlnoci. Mezi jeho teoretické práce patří Videology (2015), Solicitations (2013), Event States (2007), mimo jiné. Navíc je autorem jedenácti sbírek poezie —nejnověji Monument (s Johnem Kinsellou, 2020), East Broadway Rundown (2015) a další. Dříve byl redaktorem magazínu VLAK a v současnosti vede Centrum pro kritickou a kulturní teorii na FF UK v Praze.

Václav Janoščík

Václav Janoščík je pedagogem, teoretikem i kurátorem, nebo také filosofem a hráčem online her. Skrze různorodé aktivity - od pedagogické činnosti v nejširším smyslu, přes přípravy výstav, vydávání knih (např. Objekt (2015), Reinventing Horizons (2016), Mysl v Terénu (2018), Návrat do budoucnosti (2019), Napínat současnost, detektivní pátrání po sdíleném světě (2020), Dystopický realismus, jak se učit skrze kapitalismus a temné zítřky (2022)), až po objíždění československých regionů s přednáškami a diskusemi – se snaží šířit a demokratizovat současné myšlení i umění. Například ve své autorské knize Nespavost (2018) otevírá v osobní perspektivě řadu problémů dneška - od psychologicko-ekonomického tlaku na tempo našich životů až po vliv sociálních médií na náš jazyk a pozornost. Zabývá se tak emocionální ekologií, politikou reality, lidovou ontologií nebo filosofií technologií. Momentálně zpomaluje.

Noemi Purkrábková

Noemi Purkrábková je pražská mediální teoretička, kritička umění, DJka a spoluzakladatelka amorfního kolektivu BCAAsystem, který prozkoumává oblasti kdesi mezi hudbou a výtvarným uměním. Společně se angažují v rozličných projektech, od audiovizuálních performancí, koncertů a live streamů po videoart, galerijní výstavy a činnost hudebního labelu. Působí jako redaktorka časopisu Art Antiques a přispívá do mnoha dalších magazínů, zároveň je doktorandkou katedry filmové vědy FFUK, kde se především zabývá produktivní poetikou digitální fikce a ontogenetických vlastností současného pohyblivého obrazu.