Lenka Veselá

Lenka Veselá je doktorandskou výzkumnicí a lektorkou na Katedře teorií a dějin umění Fakulty výtvarných umění (FaVU) Vysokého učení technického v Brně. Ve své práci propojuje výzkum „syntetických těl“ (vstřebávajících a vylučujících chemické látky průmyslového a více-než-lidského původu) se zájmem o „syntetické vědění“ na pomezí umění, aktivismu a feministické technovědy. Je iniciátorkou kolektivního publikačního a výstavního projektu Synthetic Becoming sdružujícího výzkumnice a výzkumníky na poli umění a humanitních a sociálních věd.

 

Lukáš Prokop

Lukáš Prokop je studentem magisterského programu ateliéru Video na brněnské FAVU VUT. Abstrakce, komplexita či experiment jsou mu zásadními tématickými východisky, v jeho tvorbě materializované skrze spletité procesy generativního 3D modelování, digitální manipulace obrazu a postprocessingu. Jeho pseudonym h5io6i54k je těsně spjatý s mezinárodní scénou experimentální elektronické hudby skrze tvorbu hudebních videí, grafiky či A/V spoluprací. Mezi jeho důležité realizace řadí výstavy v Galerii Mladých, Zaazrak|Dornych, díla Whisper Divulging, Svitanie, Opilio a dlouhodobé spolupráce s labely Genot Centre, Gin&Platonic či brněnským SOfT.

Noemi Purkrábková

Noemi Purkrábková je pražská mediální teoretička, kritička umění, DJka a spoluzakladatelka amorfního kolektivu BCAAsystem, který prozkoumává oblasti kdesi mezi hudbou a výtvarným uměním. Společně se angažují v rozličných projektech, od audiovizuálních performancí, koncertů a live streamů po videoart, galerijní výstavy a činnost hudebního labelu. Působí jako redaktorka časopisu Art Antiques a přispívá do mnoha dalších magazínů, zároveň je doktorandkou katedry filmové vědy FFUK, kde se především zabývá produktivní poetikou digitální fikce a ontogenetických vlastností současného pohyblivého obrazu.