18.30 - performance (video, Andrew C. Wenaus)

Sunday 16 October 2022

Ania Malinowska + Andrew C. Wenaus + Christina Willatt

Andrew C. Weanus je kanadský autor, skladatel a literární teoretik. Působí jako odborný asistent na University of Western Ontario’s Department of English and Writing Studies a je členem UWO’s Complex Adaptive Systems Lab. Mezi jeho publikace patří The Literature of Exclusion: Dada, Data, and the Threshold of Electronic Literature (Lexington, 2021) a Jeff Noon’s Vurt (Palgrave Macmillan, 2022). S Christinou Willatt tvoří elektroakustické soundtracky pro divadlo, tanec, film a moderní klasický sbor.Christina Willat je kanadská zpěvačka, pianistka, varhanistka, skladatelka, dirigentka a školitelka. Vystupovala s operou, moderní hudbou a elektronickou hudbou v Kanadě, Spojených státech a Evropě. Willatt s partnerem Andrewem C. Weanusem produkují a vystupují jako elektronické hudební duo pod názvem Wormwood.

Ania Malinowska je kulturní teoretička, básnířka a autorka. Působí jako profesorka médií a kulturních studií na Slezské univerzitě v Katovicích a bývala odbornou asistentkou Fulbrightova programu na The New School v New Yorku. Publikovala kulturní kritiku a beletrii spjatou s posthumanismem a kulturní sémiotikou, především s milostnými praktikami ovlivněnými technologií a emočními tradicemi digitalismu. Malinowska jako spisovatelka zastává takzvanou „textrapolaci“, metodu básnické experimentace založené na intuitivní asambláži, kterou využívá při tvorbě básní z razítek a výstřižků. Malinowska je též licencovanou hypnotizérkou, čehož využívá k lepšímu pochopení možností AI.