21.00 - Live Music - Anabatic Winds

Sunday 16 October 2022

Anabatic Winds

Anabatic Winds (n.) - def.: Air flow travelling up a facing slope of an orographic surface (eg. hill, mountain). Vibrations riding the upslope of Sol Invictus. Anabatic Winds jsou novým projektem vzešlým z konstantních improvizačních sedánků v /-\ Anabázi. Trio ve složení saxofon + softw. (Bōhal), basa (Fissile známý též z Dreare) a software (Zlom) vzdáleně připomene tvorbu Kilimanjaro Darkjazz Ensemble / Mount Fuji Doomjazz Corporation v rozvolněnějším pojetí.